Välkommen till Babylon hjälp och stödföreningens hemsida !

Rådgivningsbyrå

”Information och Rådgivningsbyrå Hand i hand ” för nyanlända Irakier, Libaneser och Syrier”

Metod:

• Vi ska ha fasta dagar från måndag till fredag 08.00 – 16.00 samt två helger i månaden. Förutom det en jour utanför den angivna tiden vid ”emergency”

• Vi ska erbjuda ett program av samhällsintroduktion, enkla föreläsningar, besök från olika samhällsinsatser (politiker, tjänstemän i olika verksamheter osv.), samhällsinformations, introduktion och integration i svenska samhället och vägledning när det gäller arbete, bostad, språk, försäkring och försörjningsstöd, men också möjligheter till att delta i olika förenings aktiviteter som förorening har såsom kaféverksamhet, Data utbildning, Svenska för invandrare, Engelska, Webb och grafiskdesign, alkohol och droger, körkort och trafikregler med mera. .

• Fokus läggs på frågan om att påverka och medverka d.v.s. rättigheter och skyldigheter som följer med uppehållstillstånd för en nykomling till Sverige.

• Hjälp och stöd som skall erbjudas för nyanlända irakier, Libaneser och Syrier som har olika etniska bakgrund, religion och sekt av vår personal som också har olika bakgrund samt olika språkkunnighet, Arabiska (Irakiska, libanesiska och Syriska),
Assyriska (Öst och Väst), Kurdiska, Turkmeniska, Turkiska, Ryska, Azerbajdzjanska, kinesiska, Engelska, samt svenska.

Kontakta:

Wilson Odisho
0707-98 92 62

Copyright © Babylon Hjälp och Stödföreningen i Göteborg.