Välkommen till Babylon hjälp och stödföreningens hemsida !

Utbildningar

Utbildningar och kurser i samarbete med ABF

– Föreningskunskap

– Arbetsgivare, löner och skatt

– Webb och Grafiskdesign

– Ungdom i föreningslivet

– Svenska för invandrare

– Data kunskap

– Administration

– Körkort – trafikregler

– Alkohol och Droger

– Risk utbildning

– Matlagning

Vi som är handledare och som jobbar i föreningen har yrkeserfarenhet som:

– Administrationen
– kontorsarbete
– Vaktmästeriet
– Lokalvårdare
– Verksamhetsplanerare
– Registrerare
– Kök och kaféverksamhet
– Utbildningar
– Data kunskap, Data Excel – fakturering
– Webb och grafiskdesign
– Trafikutbildare

Handeldarna på föreningen hjälper till de som sysselsätter på föreningen och andra arbetslösa med att:
– Söka arbete på nätet.
– Skriva en bra och modern CV, personlig brev.
– Hjälpa till med att rapportera sökta arbete och andra aktiviteter till Arbetsförmedlingen.

Copyright © Babylon Hjälp och Stödföreningen i Göteborg.