Välkommen till Babylon hjälp och stödföreningens hemsida !

Föreningens styrelse

Babylon hjälp och stödföreningens styrelse för år 2015-2017

Utdelning av poster:

Wilson Odisho | Ordförande
Abdulrahman Alzeabi | Viceordförande
Robeer Keyo | Sekreteraren
Dana Salah | Kassör
Ahmad Darra | Ledamot
Saleem Abo Maoun | Suppleant
Maryta Sarage | Suppleant

Copyright © Babylon Hjälp och Stödföreningen i Göteborg.