Välkommen till Babylon hjälp och stödföreningens hemsida !

Föreningens målsättning

Föreningen Babylons ändamål är följande,

– Föreningen Babylon är en stödförening för alla barn, unga och vuxna i Göteborg där vi välkomnar alla nationaliteter, etniciteter, religioner och kön.

– Tillsammans i föreningen arbetar vi för att främja och stärka demokrati och jämlikhet, både inom föreningen och i samhället.

– Vi möter och ger stöd till barn, ungdomar, kvinnor, män, både nyanlända och mer etablerade svenskar, utifrån deras nivå, behov och rättigheter.

– Förutom undervisning i svenska språket och samhällsinformation samt it-kunskap, arrangerar föreningen idrottsturneringar, kulturevenemang, events och liknande aktiviteter för att stimulera barn, ungdomar och vuxna att skaffa sig mer kunskap, ta egna initiativ, utveckla sin personliga kreativitet och känna framtidstro.

– Föreningen Babylon hjälper till att stärka och utveckla den samhälleliga ömsesidiga integrationsprocessen genom att vara öppen för alla, barn, unga och vuxna Göteborgare, i samverkan med andra aktörer i samhället. Vi verkar också genom att vara en mötesplats för både nyanlända och etablerade barn, ungdomar och vuxna i Göteborg.

– Föreningen Babylon ger kunskap och stöd för att hjälpa ungdomar och vuxna med att söka praktik eller arbete för att möjliggöra ett lättare insteg på arbetsmarknaden. Föreningen verkar för att fördjupa och utöka samarbetet med aktörer i hela samhället i Göteborg.

Copyright © Babylon Hjälp och Stödföreningen i Göteborg.